border
محمدرضا علمی فرد

محمدرضا علمی فرد

موسس
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران