border
تقی فرهنگ نیا  یزد

تقی فرهنگ نیا یزد

نماینده شرکت
border
مرکز کسب‌وکارهای نوپا فاوا یزد

مرکز کسب‌وکارهای نوپا فاوا یزد

   فوق لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
   مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات واقع در مرکز فناوری اقبال، خیابان مطهری، یزد

مربی راه اندازی کسب و کارهای نوپا. مدیر مرکز رشد از 1387 تاکنون.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران