border
مرکز توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپا فاوا کرمان

مرکز توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپا فاوا کرمان

نماینده شرکت
border
مرکز کسب‌وکارهای نوپای فاوا کرمان

مرکز کسب‌وکارهای نوپای فاوا کرمان

   دکتری و بالاتر
   ایران
   کرمان
   کرمان
   کرمان- خیابان شهید کامیاب-جنب یخدان مویدی- مرکز توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپا فاوا کرمان

مرکز توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کار های نوپا کرمان از سال 1396 فعالیت خود را در جهت ترویج و تسهیل ارزش‌آفرینی، بررسی و تلاش برای توسعه بازار، تیم‌سازی، شبکه‌سازی و هم‌افزایی، خدمات و مشاوره کسب‌وکار، خدمات و مشاوره قانونی و ... قرار داده است.
یکی از رسالت های بزرگ این مرکز توسعه ارتباط مستقیم با بازیگران مختلف بازار و صنعتگران بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این مرکز همچنین به دنبال پاسخگویی به نیاز اعضای زنجیره‌ی زیست بوم کسب و کار های نوپای فاوا استان بوده وتلاش دارد با همفکری بخش خصوصی برای بهینه‌سازی مشکلات استانی چاره جویی کند.
لذا مرکز توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کار های نوپا کرمان در تلاش است تعادل بازار در بخش‌های مختلف زیست‌بوم را حفظ نموده و برای تقویت حلقه‌های ضعیف‌تر زیست‌بوم فعالیت کند.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران