border
مرکز کرمان

مرکز کرمان

نماینده شرکت
border
مرکز کسب و کارهای نوپای فاوا کرمان

مرکز کسب و کارهای نوپای فاوا کرمان

   دکتری و بالاتر
   ایران
   کرمان
   کرمان
   کرمان- خیابان شهید کامیاب-جنب یخدان مویدی- مرکز توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپا فاوا کرمان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران