fa-IR
border
فائزه زیلابی

فائزه زیلابی

موسس
border
هویارطب نوین اندیشان سلامت گستر

هویارطب نوین اندیشان سلامت گستر

   لیسانس
   ایران
   اصفهان
   شهر رضا
   مرکز رشد شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان واحد شهرضا

فعالیت در زمینه نرم افزار وسایر خدمات الکترونیک مرتبط با علوم پزشکی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران