border
امیر خزائی پول

امیر خزائی پول

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   مازندران
   نوشهر

دانشجوی سال آخر دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی می باشم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران