border
موسی دریس

موسی دریس

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   خوزستان
   آبادان
   استان خوستان شهرستان ابادان

من قبلا کارگر کشاورز بودم این ایده به فکر من انداخت وفروشنده لباس بودم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران