border
مهیار اخوین

مهیار اخوین

موسس
   فوق دیپلم
   ایران
   خراسان شمالی
   بجنورد

🔹دانشجوی رشته ی مدیریت بازرگانی

🔸فعالیت های بسیاری ازجمله برگزاری نمایشگاه ها و جشن ها و رویدادها

🔹برگزیده فعال گردشگری سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی - مهرماه ٩٥

🔸بنیانگذار کمپین گردشگری
Must See North Khorasan
(خراسان شمالی را باید دید )

🔹دبيركل كانون هاي فرهنگي هنري اجتماعي دانشگاه آزاد

🔸مشاور تبلیغاتی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران