fa-IR
border
مهدی  درافشان

مهدی درافشان

سرمایه گذار
  
   ایران
   قزوین
   قزوین
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران