fa-IR
border
امیرحسین محمدظاهری

امیرحسین محمدظاهری

مربی
  
   ایران
   کرمانشاه
   کرمانشاه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران