fa-IR
border
محمد نوری بسطامی

محمد نوری بسطامی

سرمایه گذار
  
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران