fa-IR
border
وحید عباس زاده

وحید عباس زاده

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   البرز
   کرج
   اندیشه ؛ بازار بزرگ ایرانی اسلامی ؛ سرای نظامی ؛ واحد 91

من وحید عباس زاده هستم ؛
تسهیلگـر و مربــی رویـدادها وکسب و کارهای نـوپـــــــا ؛
1400 مهمترین عــدد زندگیمـه؛ رسانـه جدی ترین علاقمـه؛
“مسیــر رخـداد آبــی” را با ماموریت برگزاری 100 رویداد
تا سال 1400 در قالب : کمـپ ها و کارگاه های تخصصـــی نمایشگاه و فستیــوال های علمی و هنری راه اندازی کردم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران