border
محمد قدیمی

محمد قدیمی

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   دانشگاه علم و صنعت ایران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران