border
امیر شیروانی

امیر شیروانی

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد

سه سال در حال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات پزشکی هستم و تا حدودی با فضای کاری، نیاز های این حوزه اشنا هستم و معتقدم اینده در خدمات الکترونیکی درمان بسیار روشن است. فضای فناوری اطلاعات پزشکی بسیار بکر و آینده نیاز به این بخش احساس می شود.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران