border
صابر احمدی

صابر احمدی

موسس
   لیسانس
   ایران
   همدان
   همدان

علاقه ی بسیار زیادی به استارتاپ دارم و ایمان دارم که میتوانیم دنیا را به جای بهتری تبدیل کنیم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران