fa-IR
border
نماینده مرکز خوزستان

نماینده مرکز خوزستان

نماینده شرکت
border
مرکز کسب‌وکارهای نوپای فاوا خوزستان

مرکز کسب‌وکارهای نوپای فاوا خوزستان

  
   ایران
   خوزستان
   اهواز
   اهواز، امانیه، خیابان سقراط غربی، پارک علم و فناوری خوزستان

تعریف پارک علم و فناوری
یک پارک علمی سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه ای اداره می شود و هدف اصلی این سازمان افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش قدرت رقابت در میان شرکتها و مؤسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می کنند. برای دستیابی به این هدف یک پارک علمی با ایجاد انگیزه و مدیریت جریان دانش در میان دانشگاهها، مراکز تحقیق و توسعه، شرکتهای خصوصی و بازار، ایجاد و رشد شرکتهای متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل می نماید. پارکهای علمی همچنین خدماتی با ارزش افزوده بالا و فضاهای کاری و تأسیسات مناسب و کیفی به مؤسسات مستقر در پارک ارائه می نمایند.

پارک علم و فناوری خوزستان

پارک علم و فناوری خوزستان فعالیت رسمی خود را تحت این عنوان از تیر ماه ۸۸ با کسب مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری آغاز نمود. تا پیش از تاسیس پارک مرکز رشد فناوری خوزستان تنها نهاد توسعه فناوری در استان محسوب می شد. این مرکز هم اینک زیر نظر پارک علم فناوری خوزستان فعالیت می نماید.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران