border
حمیدرضا عابدینی

حمیدرضا عابدینی

نماینده شرکت
border
مرکز شتاب دهی دانشگاه صنعتی بیرجند(بوتاک)

مرکز شتاب دهی دانشگاه صنعتی بیرجند(بوتاک)

  
   ایران
   خراسان جنوبی
   بیرجند

شتاب دهنده دانشگاه صنعتی بیرجند یا همان بوتاک واقع در دانشگاه صنعتی بیرجند می باشد و هدف آن هماهنگی و سوق دانش و ایده های افراد در راستای علم و صنعت می باشد این مهم به مدیریت مهندس حسین مودی و با مشارکت دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و کانون کارآفرینی ایجاد و پایه گذاری شد.از جمله فعالیت ها و خدمات این شتاب دهنده می توان به شتاب دهی در استارتاپ ها، کمک در تخصیص منابع(فضاهای مناسب کاری) و سرمایه گذاری های مناسب درعملی ساختن ایده ها(از ابتدا تا انتها)، ایجاد شبکه ارتباطی گسترده بین افراد( و درنهایت جذب افراد)، سازماندهی همایش های مرتبط با علم و فناوری و کسب و کار و... اشاره کرد.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران