border
امیرحسین زیاری

امیرحسین زیاری

موسس
   دیپلم
   ایران
   سمنان
   سمنان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران