border
مسعود آورد

مسعود آورد

متخصص
   لیسانس
   ایران
   بوشهر
   بوشهر
   خلیج تا ابد پارس
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران