border
بهروز  ورزنده

بهروز ورزنده

موسس
   لیسانس
   ایران
   کرمان
   کرمان
   بلوار جمهوری، شهرک الهیه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران