border
بهادر میرحسینی

بهادر میرحسینی

صاحب ایده (مبتکر)
border
فرش دستباف میرحسینی

فرش دستباف میرحسینی

   فوق لیسانس
   ایران
   اصفهان
   نائین

دارای یک ایده برای کسب و کار الکترونیک نیازمند به یک برنامه نویس با روحیه کارآفرینی برای حضور در تیم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران