border
رضا نصرالهی

رضا نصرالهی

مربی
   لیسانس
   ایران
   مازندران
   بهشهر
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران