border
رضا اسحاق زاده

رضا اسحاق زاده

موسس
   سوم راهنمایی و پایین تر
   ایران
   خراسان رضوی
   تربت حیدریه
   امام رضا 104 پلاک 34
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران