border
احمد رسولی رستمی

احمد رسولی رستمی

سرمایه گذار
border
شرکت توسعه تجارت دالین سامان

شرکت توسعه تجارت دالین سامان

  
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران