fa-IR
border
مسعود رنجبر

مسعود رنجبر

صاحب ایده (مبتکر)
  
   ایران
   خراسان شمالی
   بجنورد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران