border
مصطفی حسن زاده

مصطفی حسن زاده

سرمایه گذار
   فوق لیسانس
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد

کارشناس ارشد هنر اسلامی، مشاوره در حوزه هنرهای شهری و برگزاری رویدادهای هنری، سرمایه گذاری در حوزه عمومی فرهنگ و تخصصی هنر، طراحی فرایندهای شناسایی، جذب و تاثیرگذاری سرمایه گذار/مخاطب

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران