border
علی رخ

علی رخ

نماینده شرکت
border
شتابدهنده مجازی اکسی تک

شتابدهنده مجازی اکسی تک

  
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران