border
محمودرضا حاجی وندی

محمودرضا حاجی وندی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

اینجانب محمودرضا حاجی وندی از سال 1383در شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران که مشغول به کار بودم ، شروع به ارائه ایده ها و راه حل هایی در زمینه های مختلف ITنمودم.یکی از این موارد ارائه پکیج ارزش افزوده خدمات PAPبود که بهئ شرکت کاراامین ارتباط ارائه کردم . از آن پس در حال ارائه ایده های مختلف برای کسب وکارهای تجاری مبتنی بروب میباشم.همچنین در زمینه های دیگر نیز ایده های زیادی برای شرکت ها و ارگان ها ارائه دادم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران