border
دانیال پازوکی

دانیال پازوکی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   تهران
   پاکدشت
   تهران جاده خاوران شریف آباد روبروی بیمارستان زعیم پلاک 87

در حال اجرایی کردن ایده ی افزایش امکان دسترسی ماشین به بار و صاحب باربری و صاحب بار به ماشین در حمل و نقل دربستی جاده ای از طریق وب سایت و اپلیکیشن هستم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران