border
جواد گلناری

جواد گلناری

متخصص
   لیسانس
   ایران
   اصفهان
   اصفهان

دانشجو کارشناسی مهندسی نرم افزار هستم و ....

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران