border
احسان  آشتیانی

احسان آشتیانی

متخصص
border
توانا سه بعدی

توانا سه بعدی

  
   ایران
   تهران
   تهران
   دانشگاه علم و صنعت ایران

بنده چند سالی هست که با کار کردن در استارتاپ های مختلف به عنوان موسس و کمک موسس، اندک تجربه و مهارت هایی در حوزه های مهندسی برق کنترل و الکترونیک، مکانیک، نرم افزار، شیمی و پلیمر، کارآفرینی و مدیریت اندوخته ام. پس از 3 بار شکست سنگین چهارمین استاراپ بنده موفق شده و در حال جذب سرمایه می باشد... .

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران