border
پریسا بیابانی

پریسا بیابانی

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   آذربایجان غربی
   ارومیه

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران در رشته ژنتیک و اصلاح نژاد دام

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران