border
مجتبی اعجمی

مجتبی اعجمی

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   زنجان
   زنجان
   دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

دکترای کامپیوتر دارای تجربه در پروژه های شبک های مش و اینترنت اشیا

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران