border
خداداد جلیل وند

خداداد جلیل وند

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   iran,tehran, iran,tehran

دارای روابط عمومی قوی - پیگیری امور در اولویت کاری تا رسیدن به هدف مطلوب - پر جنب و جوش - سرزنده

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران