border
محمدجواد آزادی

محمدجواد آزادی

موسس
   فوق دیپلم
   ایران
   فارس
   شیراز
   بلوار نخبگان، مرکز رشد دانشگاه آزاد قزوین

محمد جواد آزادی هستم. ۲۳ سال سن دارم. بسیار وقت‌شناس و خودانگیزه هستم. همیشه به دنبال راه‌حل‌هایی برای کمک به مردم می‌گردم. سال گذشته با هم‌بنیان‌گذارم استارتاپ سی‌تویز را بنیان‌گذاری کردیم. در حال حاضر در حال انجام فرآیند توسعه‌ی مشتری هستیم و کسب و کار خود را گسترش می‌دهیم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران