border
سعید مولایی

سعید مولایی

متخصص
   دیپلم
   ایران
   یزد
   یزد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران