border
علیرضا سعیدی رضوانی

علیرضا سعیدی رضوانی

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
   مشهد، پارک علم و فناوری خراسان، مرکز رشد ICT، دفتر 408.
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران