border
مرتضی عاملی بیدار

مرتضی عاملی بیدار

متخصص
   لیسانس
   ایران
   همدان
   همدان

برنامه نویس اندروید و طراح سایت و ایده پرداز

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران