border
مهرداد حیدری

مهرداد حیدری

موسس
border
توسعه افزار نویان

توسعه افزار نویان

   لیسانس
   ایران
   زنجان
   زنجان

دوستدار تجربه های حاصل از شکست های گذشته و شناخت و یادگیری از هر کس و آنچه و آنجا که ممکن است. مشتاق ایجاد تغییری مثبت در جامعه ی کسب و کار نوپای حوزه فناوریِ استان و کشور.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران