border
مرتضی منتظری

مرتضی منتظری

متخصص
  
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   اصفهان خیابان پروین حدفاصل شهرداری و پمپ بنزین ساختمان 88 واحد 6
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران