border
مجید  حجتی نجف آبادی

مجید حجتی نجف آبادی

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

انجام پروژهای تحقیقاتی ،مشاورهای و عملیاتی در زمینه طرح های ژئوانفورماتیک و GISو سامانه های تحت وب
-انجام پروژهای تحقیقاتی ،مشاورهای و عملیاتی در زمینه کشت کنترل شده، مجتمع های کشاورزی و مطالعات سنجش از دور مربوط به خاک
-توسعه، نرم افزار های مربوط به سنجش از دور و GISبا رویکرد آموزشی و کاربردی
-توسعه، بهبود وبهینه سازی نرم افزار های تحت وب GISو انجام تحلیل های مکانی
-انجام پروژهای تحقیقاتی ،مشاورهای و عملیاتی مرتبط با مدیریت، برنامه ریزی و طراحی شهری، سنجش از دور، مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیز داری، مدیریت
بحران، پدافند غیرعامل و مدیریت و مهندسیHS

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران