border
احسان  دانش

احسان دانش

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران

طراح هستم و سبک جدیدی را در کارهایم اجرا می‌کنم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران