border
سروش فرخ‌نیا

سروش فرخ‌نیا

متخصص
   لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
   مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، مرکز رشد شماره ۱
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران