border
پریسا محمدی زاده

پریسا محمدی زاده

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

-همکاری تحقیقاتی ،مشاوره ای و عملیاتی با مراکز علمی داخلی و بین المللی، سازمان ها، شرکت ها وادارات دولتی وخصوص در زمینه تخصصی مدیریت، طراحی وبرنامه
HSE ریزی شهری، محیط زیست، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و مدیریت و مهندسی
و سامانه های تحت وب GIS - انجام پروژهای تحقیقاتی ،مشاوره ای و عملیاتی در زمینه طرح های ژئوانفورماتیک و
-انجام پروژهای تحقیقاتی ،مشاوره ای و عملیاتی در زمینه کشت کنترل شده، مجتمع های کشاورزی و مطالعات سنجش از دور مربوط به خاک
با رویکرد آموزشی و کاربردی GIS -توسعه، نرم افزار های مربوط به سنجش از دور و
و انجام تحلیل های مکانی GIS -توسعه، بهبود وبهینه سازی نرم افزار های تحت وب
-انجام پروژهای تحقیقاتی ،مشاوره ای و عملیاتی مرتبط با مدیریت، برنامه ریزی و طراحی شهری، سنجش از دور، مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیز داری، مدیریت
HSE بحران، پدافند غیرعامل و مدیریت و مهندسی
-انجام پروژهای تحقیقاتی ،مشاوره ای و عملیاتی در زمینه بهسازی و مقاوم سازی، نوسازی ابنیه، بافت های فرسوده و تاریخی
HSE -ایجاد، توسعه،بهبود وبهینه سازی سیستم های موجود در دانش فنی صنعت مدیریت بحران و مهندسی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران