fa-IR
border
احسان مهدوی

احسان مهدوی

موسس
border
فنی مهندسی آینده سازان پردازش امن

فنی مهندسی آینده سازان پردازش امن

   دکتری و بالاتر
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- شرکت فنی مهندسی آینده سازان پردازش امن (آسپا)

دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار- دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر- دانشگاه شهید بهشتی تهران
کارشناسی علوم کامپیوتر- دانشگاه شهید بهشتی تهران

موسس و سهامدار شرکت فنی مهندسی آسپا
مدیر پروژه دیواره آتش کاربردهای تحت وب آسپا-وف
کارشناس بخش تحقیق و توسعه
مدرس دانشگاه صنعتی اصفهان

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران