border
نازنین نازنین

نازنین نازنین

متخصص
  
   ایران
   اصفهان
   آران و بیدگل
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران