border
فاطمه  فرضیان

فاطمه فرضیان

موسس
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   میرداماد. نفت. هفتم. 36. 15.

دانش آموخته رشته ریاضی/ فرزانگان تهران، مهندسی نرم افزار/ دانشکده فنی دانشگاه تهران.

به مدت سه سال است که در زمینه نرم افزارهای مرتبط با حوزه ملک فعالیت میکنم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران