border
میلاد نخعی مقدم

میلاد نخعی مقدم

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   سیستان و بلوچستان
   زابل
   زاهدان ، خ دانشگاه ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، مرکز رشد واحدهای فناور ، پلاک 117 ، آرنیکا ارتباط
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران