border
موسی ترابی

موسی ترابی

موسس
border
فناوری اطلاعات پارس آسایش تکتا

فناوری اطلاعات پارس آسایش تکتا

  
   ایران
   تهران
   تهران

یارآفرین چطور به شما کمک می کند؟


تجاری سازی ایده

تجاری سازی ایده ها یکی از مباحث بسیار مهم در کارآفرینی می باشد.به عبارت ساده تر و ملموس تر ،اینکه چگونه یک ایده تبدیل به پول شود دغدغه بسیاری از افراد می باشد که معمولا ذهن خلاقی دارند و ایده های نابی در ذهن آنان ظهور می کند.
سرمایه گذاری

شتاب دهنده یارآفرین ،شرایطی را فراهم آورده تا هرکسی با هر بودجه ای بتواند در پروژه هایی که از ایده های جوانان منطقه سرچشمه می گیرد،سرمایه گذاری کند.
اشتغالزایی

یارآفرین با حمایت از کارآفرینی و جذب سرمایه جهت ایجاد کسب و کار سعی دارد در مسیر اشتغالزایی برای جوانان قدمی محکم بردارد.
آموزش

برگزاری دوره های آموزشی متنوع وهم چنین کارگاه های مختلف در حوزه کسب و کار،این فرصت را برای جوانان فراخم می آورد تا با آگاهی و تجربه بالا وارد بازار کار شوند.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران