fa-IR
border
محمد امین صمیمی

محمد امین صمیمی

نماینده شرکت
border
شتابدهنده فرهنگی-مذهبی و قرآنی "شفق"

شتابدهنده فرهنگی-مذهبی و قرآنی "شفق"

  
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران