fa-IR
border
مجید رحیمی نژاد

مجید رحیمی نژاد

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

دانشجوی ارشد رشته ی مهندسی کامپیوتر ، گرایش هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران